Click here for login.
Online visitors: 12
Projects
Projects
Ongiong Projects:

 1. European Commission (EC) COST Action Project 'Impact of Fluid circulation in old oceanic Lithosphere on the seismicity of transfrOm-type plate boundries: neW solutions for seismic monitoring of major European Seismogenic Zones (FLOWS)', https://www.flows-cost.eu/.
 2. European Commission (EC) 7 th Framework MARSITE Project 'New Directions in Seismic Hazard assessment through Focused Earth Observation in the Marmara Supersite' (01.11.2012-31.10.2015).
 3. European Commission 7th Framework Programme-funded project (Marie Curie Co-funded Brain Circulation Scheme) EVOLVAN Project 'Environmental impacts of subaerial volcanic eruptions on alkali lakes: A case study on Lake Van in eastern Turkey, by Dr. Nazlı Olgun Kıyak and Prof. Dr. Namık. M. Çağatay (01.04.2013-31.03.2015).
 4. TUBITAK Poject 'Güneybatı Anadolu ve Civarının Kuvaterner Dönemi Paleoiklimi: Acıgöl (Denizli-Afyonkarahisar) ve Salda Gölü'nde (Burdur) İklim Kayıtları ve Küresel Kayıtlarla karşılaştırılması' - in collabration with Muğla University.
 5. TUBITAK Project 'Haliç'te çökel birikim hızları ve mikrobiyolojik süreçler' - in collabration with Istanbul University Biology Department.
 6. TUBITAK Project 'BAFA Gölündeki Holosen iklimsel değişimlerin organik maddenin karbon-hidrojen izotopik bileşimi, lipid biyolojik işaretçiler (uzun zincirli alkenon:LCAs) ve diyatome kayıtlarına yansımaları' in collabration with Istanbul University, by Dr. Özlem Bulkan, Prof. Dr. M. Namık Çağatay and Burak Yalamaz (Master student).
 7. 'Çaltılar Arcehology Project' in collabration with Prof. Dr. Alan Greaves, Liverpool University, UK.
 8. TUBITAK Project 'Gemlik Körfezi çökellerinde ağır metal kirliliği ve kirliliğin tarihçesi', "Heavy Metal Pollution and Its Temporal Evolution in Sediments of Gemlik Gulf, Marmara Sea", Prof. M. Namık Çağatay and Gülüm Albut (MSc student).

Other international project collabrations:

 1. 'Late Quaternary geological evolution and paleoseismology of lake Iznik”. ITU-EMCOL, Bonn University and Alfred Wegener Institute, Bremerhaven.
 2. Paleo-Van projesi: ICDP (Uluslararası Kıtasal Sondaj Programı) projesi. EMCOL bu projenin Van Üniversitesi ile birlikte iki Türk ortağından birisidir. Uluslar arası Eş Proje Lideri: Namık Çağatay.
 3. Doğa Olayı Olarak Depremlerin Antropojenik Çevresel Etkileri: 1999 MW 7.4 Marmara Denizi İzmit Depremi Örneği. TÜBİTAK 111Y187. Uluslararası işbirliği  projesi. Yürütücü: Namık Çağatay (2012-2015).
 4. Paleotsunami study for the Akkuyu nuclear power plant site. Maden Fakültesi Teknokent Projesi.WorleyParsons – Subcontract TNPP No.10 / 2013

Former European Commission Projects:
 1. HYPOX : In situ monitoring of oxygen depletion in hypoxic ecosystems of coastal and open seas, and land-locked water bodies. (EC FP7 Call  ENV.2008.4.1.2.1. Area  6.4.1.2. Kontrat No. 226123. Projede EMCOL Karadeniz’de yapılan çalışmaların bir bölümünü üstlenmiştir. Mayıs 2012’de tamamlanmıştır.
 2. EMSO “European Multidisciplinary Seafloor Observation” (INFRA-2007-2.2.1.8 FP7-2007). ESFRI projesi, Contrat No. 211816. Nisan 2008’de başladı. Bu projede EMCOL, Türkiye’yi temsil eden 12 ortaktan biridir. Bu proje Türkiye’nin yeraldığı ilk Avrupa Bilim Altyapı (ESFRI) projesidir. Eylül 2012’de tamamlanmıştır.
 3. ESONET (European Seafloor Observatory Network of Excellence) EC FP6 project, Steering Committee Member (2007-2011). ESONET MARMARA-DM project: Demo-Mission project in the Sea of Marmara (2007-2011).
 4. EMCOL (Eastern Mediterranean Centre for Oceanography and Limnology) EC FP-6 Project, 2005-2008, Contract No. 17490, Project Coordinator).

Former TÜBİTAK Projects:
 1. TÜBİTAK Project ' Hazar Gölü'nde (Elazığ) Paleoiklim ve göl seviyesi değişimleri' in collabration with Fırat University, Elazığ, Turkey.
 2. TÜBİTAK , 'Van Gölü’nün Geç Pleyistosen-Holosendeki Yüksek Çözünürlü Su Seviyesi Salınımları' (2010-2013), Project No. 108Y279. 
 3. TUJJB Project 'Marmara Denizi çökel karotlarında eski deprem kayıtlarının analizi ve yaşlandırılması', No. TUJJB-UDP-02-10.

Project Applications:


1. MARDEP 'Marmara Sea Submarine Observation Project', proposal submitted to State Planning Department of Turkey.